Home » Magunkról

Magunkról

Óvodánk Budapest XXII. kerületében működő 5 csoportos intézmény. Budafokon, a domboldal alján helyezkedik el. Történelmi helyek veszik körül, közvetlen szomszédságunkban áll a Törley kastély és régi pezsgőgyár, az óvoda fölötti területen található az 1909-ben épült Törley sírkápolna. Ez a közvetlen környezet gyönyörű látványt nyújt a hozzánk érkezőknek.

Az épület 1949-ben lett óvodának kialakítva egy családi villából, családias jellegű, felújítása, karbantartása, állagmegóvása folyamatos.
Az elmúlt években fenntartónk, a XXII. kerületi önkormányzat által megvalósult az épület szigetelése, valamint két hátsó udvar felújítása.
Az épület több kisebb részre tagolódik: az előtérből nyíló két oldalon két-két csoport található a hozzátartozó közös öltözővel, mosdóval, szintén az előtérből nyílik a legkisebb csoportszobánk saját öltözővel.
A közepes illetve kisméretű termeket a gyermekek szükségleteinek megfelelően otthonosan rendeztük be, számos játék- és egyéb tevékenység lehetősége áll rendelkezésükre. Az eszközök és felszerelések beszerzése, pótlása rendszeres, célunk az otthonos, esztétikus környezet biztosítása. Gyermekinknek mindig minőségi eszközöket adunk, ez különösen fontos számunkra. Nyitottak vagyunk az új, különleges eszközök megismerésére, beszerzésére.

A csoportszobák egyéni arculatát a csoportos óvodapedagógusok együtt alakították ki. Ehhez kapcsolódik a csoportok elnevezése is: Katica-, Teknős-, Méhecske-, Pillangó-, és Aranyhalacska csoport. Jellemző egyéni arculatunkra, hogy a Teknős csoportban teknősöket, az Aranyhalacska csoportban aranyhalakat nevelgetünk közösen a gyermekekkel.
2006-ban a padlástérben fejlesztőszobát alakítottunk ki, majd az évek során az emeleti nevelői iroda is fejlesztőszobává vált. Valamint lent is található egy kicsi helység, ami remek lehetőséget biztosít meghittségével az egyéni fejlesztésekhez. A gyerekek mindig nagy örömmel, lelkesen mennek az emeletre. Az itt lévő mozgás- és egyéb fejlesztőjátékok óvodapedagógusaink rendelkezésére állnak, gyakran visszük be a csoportokba, a gyerekek igényének megfelelően cseréljük.

Négy egymástól elhatárolt nagyméretű játszóudvarunk van, környezeti adottságunk egyik fő jellemzője, hogy a terület domboldalon fekszik. Sok lehetőséget ad a szabadtéri játékokra, mozgásfejlesztésre, a téli sportokra, a természet megfigyelésére. Amennyi időt lehet, a szabadban töltenek gyermekeink. Rendszeresen kezdeményezünk udvari tevékenységeket, végzünk megfigyeléseket, a nagy terület folyamatosan lehetőséget ad a kerti munkákra, melyben gyermekink örömmel vesznek részt. Az udvarok és a terület fejlesztése, esztétikai formálása fontos mindannyiunk számára, ezért is veszünk részt pályázatokon. A gyerekekkel közösen ültetjük el Föld napján a tavaszi virágpalántákat, bokrokat, facsemetéket.

Évtizedek óta fogékonyak vagyunk a testi-, értelmi-, érzékszervi sérüléssel, szociális hátránnyal küzdő gyermekek és családjaik felkarolására. 1992 óta neveljük együtt az egészséges és különleges bánásmódot igénylő, sajátos nevelési igényű gyermekeket.
Büszkék vagyunk arra, hogy hazai szinten az együttnevelés elsőként óvodánkban valósult meg. Az óvodai integráció toleranciára, elfogadásra, a másik ember tiszteletben tartására nevel. Az ép gyermekek új, eddig át nem élt tapasztalatokat szereznek a másságról, egymás elfogadásáról, új morális értékeket ismernek meg. A sajátos nevelési igényű gyermekek számára mintát nyújtanak, segítik a társas viselkedés szabályainak elsajátítását, a társadalmi beilleszkedést.

Óvodánk Pedagógiai Programja a Differenciált, egyéni bánásmód. Pedagógiai programunk a gyermekek együttműködésére, az egészséges és a sajátos nevelési igényű gyermekek együttnevelésére épül teljes integrációban.

Nevelésünk gyermekközpontú, befogadó (inkluzív), amely során a gyermek fejlődési ütemének, érési törvényszerűségeinek figyelembevételével biztosítjuk az életkoronként és egyénenként változó testi-, lelki-, szociális-, értelmi szükségletek kielégítését, egyéni képességeihez, készségeihez igazodó személyiség fejlesztését, biztosítva minden gyermek számára, hogy egyformán magas színvonalú és szeretetteljes nevelésben részesüljön, és meglévő hátrányai csökkenjenek. Nem ad helyet semmiféle előítélet kibontakozásának.

Elsődleges tevékenységünk a játék, mint életkori sajátosság és a személyiségfejlesztés leghatékonyabb eszköze. Célunk, hogy minél sokrétűbb tájékozódó tevékenységgé váljon a játék, a játékba integrált tanulás.

Fontosnak tartjuk a mozgást, a mozgásos játékokat. Célunk a természetes, harmonikus mozgás kialakítása, alapozása, a testi képességek fejlesztése, a mozgásszükséglet kielégítése, a koordináció javítása, az akarat, kitartás, alkalmazkodás, tájékozódás fejlesztése.
Óvodánkban adott a mozgás lehetősége, a mindennapos testneveléssel, szabadtéri játékokkal, és az önköltséges keretben elérhető karate-, rocky-, fejlesztő torna- és zenés ovis torna foglalkozásokkal biztosítjuk a választékot.
Az életkori sajátosságokat figyelembe véve a rendszeres mozgás iránti igényt, az egészséges életmódra nevelést úszással is kívánjuk megalapozni, ezért 5 éves kortól gyermekeink számára biztosítjuk az úszás lehetőségét.

Hagyományaink ápolásával változatossá tesszük gyermekeink életét. Ünnepeinkkel kultúránk értékeit közvetítjük, pozitív irányba alakítjuk a gyermekek társadalomhoz, természethez való viszonyát, esztétikai érzékének fejlődését, kultúránk megismerését.

Nevelésünk célja: boldog, szabad, élményekben és tevékenységekben gazdag óvodás élet biztosítása, amely az óvodát óvodának őrzi meg.

A gyermekek fejlesztésében az óvodapedagógusok munkáját utazó logopédus, gyógypedagógusok, gyógypedagógiai asszisztens, pszichológus egészíti ki. Óvodánkban a nevelés, fejlesztés team–munkában valósul meg: szülők, óvodapedagógusok, gyógypedagógusok, dajkák és külső segítő szakemberek közreműködésével.

1997-ben létrejött a Figyelj Ránk Alapítvány, mely fő célja a gyermekek komplex művészeti nevelésének segítése, valamint az óvodában folyó nevelőmunka tárgyi feltételeinek korszerűsítése, ezek támogatása. Az Alapítvány a célkitűzések megvalósítása érdekében anyagi támogatást nyújt a gyermekek programjainak szervezéséhez, lebonyolításához és tárgyi eszközök beszerzéséhez.

Óvodánk kapcsolatai közül egyik legfontosabb a családokkal való együttműködés. Ennek pozitív eredményeit nap mint nap tapasztaljuk, a szülők aktívan részt vesznek az óvoda életében: erre ad lehetőséget az őszi- és tavaszi oviszépítő nap, ünnepeink: Karácsony, Húsvét, zöld-ünnepek, Anyák-napja, Gyermeknap…

„És érezzék egy kézfogásról rólad,
hogy jót akarsz, és te is tiszta, jó vagy;
 s egy tekintetük elhitesse véled:
– szép dolgokért élsz – és érdemes élned!”

/ Váci Mihály/

 

 

_DSC0435c

Az óvoda nyitvatartási ideje: 6.30 – 17.30 óráig