1225 Budapest, Nagytétényi út 291. titkarsag@ovoda22.hu +36 1 207 1025

Tájékoztató a XXII. kerületi Egyesített Óvodáról

A XXII. kerületi Egyesített Óvoda tagintézményei Budafok-Tétény Budapest XXII. kerületében működnek. Az óvodaépületek egy része régi családi házakból, kúriából, illetve téli lakból lettek kialakítva, más részük lakótelepek közvetlen környezetében épültek fel.

A XXII. kerületi Egyesített Óvoda minden tagóvodája az „Óvodai nevelés országos alapprogramjára” épített pedagógiai program szerint dolgozik, kiemelve azokat a sajátos célokat és feladatokat, melyekre az adott intézményben nagyobb figyelmet fordítanak.

Jól felszerelt, barátságos környezetben, korszerű játék eszközökkel, felszerelt udvarokkal, szakmailag felkészült óvodapedagógusokkal, szerető gondoskodással várják a kis óvodásokat. Óvodapedagógusaink, pszichológusunk, dajkáink képzettek, magas színvonalú szakmai munkájukkal, figyelmükkel, szeretetükkel segítik a gyermekek beilleszkedését, érzelmi biztonságuk megteremtését, harmonikus személyiség-fejlődését.

Utazó gyógypedagógusaink egyéni, komplex fejlesztésekkel segítik a sajátos nevelési igényű gyermekek fejlődését. Szakmai elhivatottságuk alapján mindent megtesznek, hogy megértő gondoskodásunk során minden gyermek megkapja azt a személyes törődést, amelyre egyéni képességei alapján szüksége van, mely által a fejlődése biztosítva lesz, és sikeresen kezdi az iskolát. Tagóvodáinknak fontos, hogy a gyermekek nevelése érdekében együttműködjenek a családokkal, akikkel sok színes, közös programot szerveznek.

Milyen gyermekeket szeretnénk nevelni?

Képesek legyenek a kapott szeretet továbbadására, a különbözőség elfogadására, együttműködésre, döntésre, erőfeszítésre, összpontosításra, önkifejezésre, véleményük kinyilvánítására.

Legyenek jókedvűek, kedvesek, és legyen igényük az egészséges életvitelre. Tudjanak rácsodálkozni a természetben és az emberi környezetben megmutatkozó, fellelhető szépre és jóra, tiszteljék, becsüljék és védjék azt. Szeressék a mozgást, a zenét, a könyveket, a meséket, a verseket, az alkotásokat.