Home » Alapítvány

Alapítvány

A Tündérkert óvoda támogatása céljából, szülői kezdeményezésre az 1997-98-as nevelési évben jött létre a Figyelj Ránk Alapítvány.

Az alapítvány adatai:

Neve:                         Figyelj Ránk Alapítvány
Székhelye:                  1221 Budapest, Anna u. 9-11.
Elérhetőség:
telefon:                       061-229-2359,   0620-368-5009
         e-mail                tunderkert@ovoda22.hu
                                  figyeljrankalapitvany@gmail.com
         honlap:              www.ovoda22.hu/tunderkert

Adószáma:                 18234787-1-43
Bankszámlaszám:        OTP Bank Nyrt. 11722003-20131674
Képviselője:                Hart Zsuzsanna

 

Célja:

  • a Bp. XXII kerületi Anna utca 9-11 szám alatti óvodában a nevelőmunka tárgyi feltételei korszerűsítésének támogatása
  • a gyermekek komplex művészeti nevelésének elősegítése: kiállítás- és színházlátogatások, kirándulások finanszírozása
  • szakemberek továbbképzése, szakmai fejlődési lehetőségeinek bővítése, kutatási célfeladatok, szakmai tapasztalatcserék, tanulmányutak támogatása
  • a felsorolt alapítványi célok megvalósításához szükséges források gyűjtése

 

Az Alapítvány közhasznú szervezetként, közhasznú tevékenységet folytat. Közhasznú tevékenységként elsősorban az alapítványi célkitűzések megvalósítása érdekében anyagi támogatást nyújt különösen:

  • A gyermekek nevelését, az oktató-nevelő munka magasabb színvonalú ellátását segítő, értelmi- és mozgásfejlesztéshez szükséges tárgyi eszközök beszerzéséhez, a meglévő eszközök fejlesztéséhez.
  • A higiénikus-esztétikus környezet biztosításához.
  • Sport-, szabadidős- és kulturális programok szervezéséhez, lebonyolításához, továbbá ezen programokon esetlegesen részt vevő fellépők fellépési díjának kifizetéséhez.
  • A gyermekek nevelésében részt vevő pedagógusok számára továbbképzések, tanulmányutak és szakmai kirándulások finanszírozásához.
  • A fenti célokat segítő kiadványok, segédanyagok megjelentetéséhez szükséges költségek biztosításához.

 

 

♥   ♥   ♥

A Figyelj Ránk Alapítvány kuratóriumi tagjai és a Tündérkert tagóvoda munkatársai köszönik mindazok anyagi támogatását, akik az elmúlt esztendőkben a személyi jövedelemadójuk 1%-át tagóvodánk alapítványa részére utalták át.

Kérjük, hogy adóalapjuk 1%-át ez évben is ajánlják fel alapítványunk részére.
Az Alapítvány számára egyéni adományokat is lehet tenni, konkrét felhasználási cél megjelölésével is – ilyenkor az adományozó határozza meg, mire fordítsa az Alapítvány az adomány összegét.

Mindenkinek nagyon köszönjük az ez irányú odafigyelését!

Adományaikat szeretettel várjuk.