Home » Magunkról

Magunkról

Napocska óvoda 

 

 

Szülői kérelem hosszabb idő igazolás

 

 

XXII. kerületi Egyesített Óvoda  Napocska Napközi Tagóvodája

Bemutatkozás : Óvodánk csendes, távol a forgalmas utak zajától, öreg fák között megbújva várja meleg családias légkörével az ide érkező gyermekeket. Madárbarát óvoda címet 2006-ban elnyertük a MME-től. A csoportszobáink alapterületét galériák építésével növeltük meg. A tárgyi feltételeinket gazdagítottuk a sikeres pályázatokkal és a „Gyermekmosoly” alapítványunkba évente befolyó adók 1% – val, így sokféle fejlesztőeszköz, játék, áll a gyerekek rendelkezésére,. Az udvara, árnyat adó fák alatt EU-s szabványnak megfelelő játékokkal van betelepítve, amelyek a gyermekek mozgását fejlesztik. Átjárható, lehetőséget ad a különböző életkorú gyermekcsoportok és testvérek együttlétére, valamint a testnevelési foglalkozások szervezésére. Óvodánk öt gyermekcsoporttal működik.

Nevelési célunk : Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja alapján a gyermek képességeihez, fejlődési üteméhez alkalmazkodó komplex személyiségfejlesztés. Helyi óvodai programunk a tevékenységközpontú nevelési programra épül, amely szerint játékos tevékenységekbe ágyazva tervezzük és szervezzük nevelési feladatainkat, óvodásaink testi-lelki szükségleteinek megfelelően.

Feladatunk,: A gyermekek érdeklődésére, kíváncsiságára alapozva olyan változatos tevékenységeket biztosítsunk, melyeken keresztül tapasztalatokat szerezhetnek az őket körülvevő természeti, tárgyi, emberi környezetről.Óvodapedagógusaink magas fokú szakmai ismerete változatos, széles körű ismeretanyaghoz juttatják gyermekeinket. Az ismeretek nyújtása játékba ágyazva, az életkori sajátosságok figyelembevételével valósul meg. Nagy gondot fordítunk a gyermekek részképesség fejlesztésére a sikeres, zökkenőmentes iskolakezdés érdekében. A munkaközösségünk gyermek szeretete, gyermek iránt érzett felelőssége, az elapadhatatlan játékkedvünk elősegítik a gyermekek kíváncsiságának kielégítését. Az ésszerű szabályok betartása mellett megteremtik a gyermekek szabad kommunikációját a nyitott személyiségük kialakulásához. Óvodánk több évtizede kialakult hagyományokkal rendelkező intézmény. Ünnepeink, megemlékezéseink sok-sok vidám percet, élményt nyújtanak a gyermekeknek, ami maradandó emlékként beépül az érzelmi világukba. Az óvoda mindennapi életét is sok közös élménnyel, kirándulással gazdagítjuk.Az óvodánkról kialakított pozitív kép fenntartására törekszünk. A szülők számára betekintési lehetőséget biztosítunk az óvoda mindennapi életébe, ezzel is segítve a gyermekek érzelmi biztonságát, kiegyensúlyozott családias légkör megteremtését.

Általános tudnivalók:

Alapítvány neve: Gyermekmosoly Alapítvány
Címe: . 1225 Budapest, Napközi utca 2
Ország: Magyarország
Adószáma

Számlaszáma

Adószáma: 19677615-1-43

Számlaszáma: 11722003-20070751

Létrehozva 1991. 10 .22.

Napocska Napközi tagóvodába járó gyermekek javára

Létrehozás célja
  •    nevelés-oktatás anyagi-technikai feltételeinek javítása
  •    sporteszközök vásárlása
  •    szemléltető eszközök beszerzése
  •    egészséges életmódra nevelés
  •    környezet- és természetvédelmi nevelés
  •    szabadidős tevékenység támogatása
Köszönjük a szülők támogatását, a 2017 évben befolyt 1% -ból a gyermekeknek fejlesztő játékokat és óvodai bútort vásároltunk.

Óvoda nyitva tartása:

A hét minden napján: 06:00- 17:30-ig tart nyitva.

Ebédbefizetés 2020. évre

Befizetési nap Befizetésre vonatkozó időszak
január 7. február
január 21. – pót február
február 11. március
február 18.- pót március
március 10. április
március 17. – pót április
április 7. május
április 21. – pót május
május 12. június
május 19. –pót június
június 9. július
június 23. –pót július
július 7. augusztus
július 21. – pót augusztus
augusztus 18. szeptember
augusztus 25. – pót szeptember
szeptember 8. október
szeptember 22. – pót október
október 13. november
október 20. – pót november
november 10. december
november 17.- pót december
december 8. 2021. január
december 15. – pót 2021. január