Home » Magunkról

Magunkról

DSCN6360 DSCN6362

“Csináljon bármit, ami nyitogatja szemét és eszét, szaporítja tapasztalatait.

Ő azt hiszi, csak játszik.

De mi már tudjuk mire megy a játék.

Arra, hogy e világban otthonosan mozgó, eleven eszű és tevékeny ember váljék belőle.” (Varga Domokos)

Bemutatkozunk

Intézményünk a XXII. Kerületi Egyesített Óvoda egyik tagintézményeként működik. Óvodánk népszerű a szülők körében: a szeretetteljes, családias légkör miatt évről –évre egyre nagyobb az érdeklődés iránta.

Két épületből álló intézményünk Budafok kertes zöldövezetében, a főútvonaltól távol helyezkedik el. Az egyik épület családi ház jellegű, a másik modern, az Uniós szabványnak megfelelően lett kialakítva. Az óvoda udvarának kialakítása és felszereltsége jól szolgálja a gyermekek biztonságát, kényelmét; sík területtel és domboldallal egyaránt rendelkezik, melyek kielégítik mozgásigényüket, valamint változatos játéklehetőségeket biztosítanak. Az időjárási viszonyok figyelembevételével igyekszünk a lehető legtöbb időt a szabadban tölteni.

Óvodánk büszkélkedhet tornateremmel is, ahol szintén megtalálhatóak a sokféle mozgásfejlesztő eszközök, melyekkel sokoldalúan tudjuk színesíteni, illetve fejleszteni a gyerekek mozgását.

A csoportszobák berendezésénél törekszünk a természetes anyagok alkalmazására, a praktikusságra és a színharmóniára; az évszakoknak és az adott téma feldolgozásához kapcsolódóan valósul meg a dekorálás. A gyermekek számára a csoportszobákban a tevékenység jellegének megfelelő kuckókat alakítunk ki, melyek lehetőséget biztosítanak az elmélyült játékokhoz. Szükséges és elegendő feltételeket (helyet, időt, eszközöket) biztosítunk a játékhoz, mozgáshoz, vizuális tevékenységek végzéséhez, meséléshez, zenéléshez és a természet megfigyeléséhez. A gyermekek által használt eszközök, játékok könnyen hozzáférhetőek, elérhetőek.

Óvodánkat támogató alapítványunk, a Micimackó Alapítvány segítségével és sikeres pályázatok írásával folyamatosan bővítjük felszerelésünket (bútorok, fejlesztő játékok, sporteszközök folyamatos fejlesztése, cseréje).

Tagóvodánkban a gyermekcsoportok összetétele általában homogén, de előfordul, hogy vegyes csoportokat is kialakítunk. Az Alapító Okiratban meghatározottak alapján ellátjuk az integráltan nevelhető beszédfogyatékos, egyéb pszichés zavarral (súlyos tanulási-, figyelem-, vagy magatartásszabályozási zavarral), autizmus spektrumzavarral küzdő gyermekeket is. Munkánkat gyógypedagógus, logopédus, óvodapszichológus segíti.

Óvodánk a családi nevelés kiegészítője, a 3-7 éves korú gyermekek nevelését vállalja fel. Hangsúlyt fektetünk a gyermekek testi-lelki gondozására, az érzelmi biztonság megteremtésére, az értelmi fejlődés elősegítésére és a szocializációra, a nemzeti identitástudat megalapozására, a személyiség minél teljesebb körű kibontakoztatására. Fontos feladatunknak tartjuk, hogy gyermekeink számára aktív, szeretetteljes örömteli óvodáséletet biztosítsunk.

A Tevékenységközpontú Óvodai Nevelési programot adaptálva lett elkészítve a helyi Pedagógiai Program, mely kiegészült a helyi sajátosságok, a Fenntartó igényei, valamint a szülők elvárásainak figyelembevétele. A gyermeki tevékenységekre építünk, mert azt valljuk, hogy a tevékenység által történő nevelés jó alapot ad az életre való felkészítéshez.

Nevelésünk főbb céljai:

A családi nevelésre építve, azt kiegészítve a gyermeki tevékenységek tudatos befolyásolásával segítjük a harmonikus személyiség teljes kibontakozását. Figyelembe vesszük az eltérő adottságokat, képességeket, szokásokat, nembeli-, érésbeli-, vérmérsékleti különbségeket és a családok értékrendjének sokféleségét. A gyermekközpontú, befogadó neveléssel arra törekszünk, hogy minden gyermek egyformán magas színvonalú, szeretetteljes nevelésben részesüljön, esetleges hátrányai csökkenjenek, erősségei kibontakozzanak.

 Feladatunk:

  • A 3-7 éves korú gyermekek:
  1. teljes személyiségének harmonikus fejlesztése
  2. életre való felkészítése játékos tevékenységeken keresztül
  3. a mozgás szeretetére épülő életvitel és életmód megalapozása
  4. fejlődési ütemének figyelemmel kísérése az egyéni képességek szerint.
  • Gyermekközpontú, befogadó neveléssel a hátrányok csökkentése az életkori és egyéni sajátosságok, valamint az eltérő fejlődési ütem figyelembevételével.
  • Ismernünk kell minden gyermek szükségletét, fel kell ismernünk annak sajátos, rá jellemző megnyilvánulásait is. Ez a gyermek érdeke, ez lesz fejlődésének biztosítéka.

 

Programjaink, eseményeink:

Ősszel:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betakarítások hete
Szüreti mulatság délelőtt az óvodában
A magyar népdal napja
A magyar népmese hete
Játék a népmesékkel az óvodában
Állatok világnapja
Egészséghét
„Tök jó nap”
Óvodai fényképezés

Egyéni és csoportos

Márton- nap
Erzsébet- nap
Adventi készülődés hete a csoportban (délelőtti időpontokban)
Télen: Mikulásvárás a csoportokban.
Közös karácsonyi ünnep az óvodában
Szülői találkozó a csoportokban
Pedagógiai nyílt napok
Nevelői – és munkatársi értekezlet
Mackó – hét
Macinap

Délután kézműveskedés.

Maszkabál hét
Zenebona társulat bohócműsor
Farsang az óvodában
Tavasszal Tagóvoda-vezetői tájékoztató a leendő gyerekek szülei számára
Nyílt nap a leendő gyerekek szülei számára
Huszárok hete
Lovas huszárok érkezése az óvodába
A magyar zászló napja
Vizes hét az óvodában
Víz világnapja
Húsvéti kézműveskedés délelőtt a gyerekekkel
Húsvéti vásár az óvodában
Nyuszi- hét
Pedagógiai nyílt napok
Föld- napi hét
Föld – napi kertészkedés
Édesanyák köszöntése a csoportokban
Madarak és fák hete
Madarak és fák napja
Alapítványi Családi Játszódélután
Gyereknap
Nagycsoportosok búcsúztatása

Óvodai hagyományaink közösen a szülőkkel: ismerkedős délután, Márton-napi lámpás felvonulás, Adventi-, és Húsvéti vásár, Maci nap, Alapítványi családi játszódélután, Nagycsoportosok búcsúztatása

Külön programok:

Délelőtt Délután
Hétfő Úszás
Kedd
Szerda Korcsolya
Csütörtök Foci
Péntek

 

Tagóvodánk vonzáskörzete a http://budafokteteny.hu/intezmenyek/oktatas oldalon, a XXII. Kerületi Egyesített Óvoda tagóvodáinak vonzáskörzete linken érhető el.

Alapítványunk:

Alapítványunk neve: Micimackó Alapítvány.

Adószámunk: 19677189-1-43

A „Micimackó Alapítvány” 1991. óta hozzájárul a Maci tagóvoda fejlődéséhez, fejlesztéséhez. Az alapítvány fő tevékenysége, hogy a gyermekek számára fejlesztő játékokat, foglalkozási eszközöket tudjunk beszerezni, továbbá csoportszobáinkat is ebből újítjuk fel (bútorok, székek, asztalok cseréje, stb). Bevételi forrásaink a Budafok-Tétény Önkormányzata által kiírt pályázatok és az Önök által felajánlott adójuk 1 %-a.

Kérjük, támogassa Ön is a Maci tagóvoda fejlődését adója 1 %-ával.

Óvodásaink nevében előre is köszönjük!

 

Általános tájékoztató:

Óvoda nyitvatartási rendje: 6.30 – 18.00

Befizetés rendje:

A teljes étkezési díj összege: 525 Ft

Befizetési időszak: minden hónap 1-15. között

Ebédlemondás:

Telefonszám: (06 1) 229 3698

Maci 1 (régi épület): +3620 379 8010

Maci 2 (új épület): +3620 335 9105

 

A tavalyi évben a járványhelyzet következtében nem rendezhettük meg a hagyományos nyílt napot az új szülők számára. Ezért minden tagóvodáról készült egy kisfilm. A videóban a  Tagóvoda vezető Asszony mutatja be az óvodát:

https://www.youtube.com/watch?v=lI7kJVTsOfk&t=161s