Home » Magunkról

Magunkról

 

Szülői kérelem hosszabb idő igazolá

óvodakép

 

 

 

 

Bemutatkozunk

 

KÜLDETÉSNYILATKOZATUNK

„Mi, az óvoda dolgozói vállaljuk, hogy neveltjeinknek a játék világában boldog óvodás gyermekkort biztosítunk a nap azon óráiban, amikor kénytelenek nélkülözni szüleiket. Tőlünk telhetően mindent megteszünk, hogy megértő gondoskodásunk során sokoldalúan fejlődjön személyiségük.”

                                      Mottó:

”Minden gyerek egyedi, és mint ilyen, joga van elvárni személyisége tiszteletben tartását,

szüksége van arra, hogy saját ritmusának megfelelően éljen és pihenjen,

joga, hogy ne legyen mindig tiszta és tökéletes,

joga van hibázni,

szüksége van a feltalálásra és alkotásra,

szüksége van esztétikai érzelmekre,

joga van bármiféle tudás megszerzésére.”

(Celestin Freinet)

Óvodánk 2008. augusztus 1-e óta a XXII. Kerületi Egyesített Óvoda egyik tagintézménye.

Az óvoda a XXII. kerület egyik legszebb részén, Budatétényben, csodálatos zöldövezetben fekszik. Az épület 1914 előtt épült, a villa építtetője Urbach István híres ügyvéd volt, akitől Bíró Árpád bankigazgató, az Angol- Magyar Bank vezérigazgatója vette meg s alakította át szép úrilakká. 1948-ban alakították át óvodai nevelés céljára, meghagyva eredeti stílusát. Külső és belső állaga kifogástalan.

A családi ház jellegű építményt óriási területű kert, játszóterület veszi körül – ez biztosítja a természetes nevelési közeget. A környezet szinte természetvédelmi terület juharfáival, fenyőivel, védett madaraival.

Az udvar füves talaja és a gumitéglás területek szolgálják a mozgáslehetőséget. Az Önkormányzat és Alapítványunk segítségével UNIO-s mozgásfejlesztő eszközök, játékok állnak a rendelkezésükre.

Óvodánk 3 csoportos, 67 kisgyerek egészséges fejlődésének biztosítására alkalmas.

Tárgyi feltételeink jónak mondhatók. Három csoportszobánk van, mindegyikhez tartozik öltöző, egy csoportnak külön mosdója is van.

Csoportszobáink berendezését mobillá tettük, ezek lehetőséget biztosítanak a nyugodt, tartalmas tevékenységekhez. A szobák alapterületét – szülői segítséggel – galériákkal növeltük.

Tornatermünk van, amely a mozgásfejlesztésben óriási jelentőségű. Alapítványunk segítségével mindhárom csoportszobánkba sófalat építtettünk, amely a gyermekek egészséges fejlődéséhez megfelelő tisztaságú levegőt biztosít.

A birtokunkban lévő sokféle fejlesztési eszköz, játék készítését elsősorban maguk az óvónők végzik. Az utóbbi évek sikeres pályázatai gazdagították tárgyi feltételeinket, segítik nevelési programunk jó színvonalú megvalósítását.

DSCN2267

Három csoportunk elnevezése Maci, Katica, Süni, a névválasztás a gyermekek segítségével történt. Mindhárom csoport vegyes életkorú. Ezt a csoportszervezést azért tartjuk fontosnak, mert szeretnénk, ha az első óvodai naptól az utolsóig ugyanazon óvónők közelében nevelődnének a gyerekek. E fontos tényező mellett még a következők szólnak a vegyes életkorú csoportok szervezése mellett:

 • a különböző életkorú gyermekek együtt nevelése családiasabb jellegű,
 • a nagyobbak segítik a kisebbek befogadását a csoportba és ez fejlesztően hat rájuk is,
 • a testvérek, ismerős gyermekek együtt maradhatnak,
 • korcsoportismétlés miatt nincs veszélyeztetve a biztonságérzetük,
 • megteremtődnek a feltételei az utánzásra, a modellkövetésre, a nagyok tudatosan válnak mintaadókká,
 • számtalan lehetőség van a szociális tanulásra,
 • az a kisgyerek, akinek nincs testvére, átélheti ezt az érzést,
 • önállóságuk fejlődése felgyorsul,
 • kialakul az összetartozás érzése,
 • az esetleges lemaradások, részképesség zavarok nem kirívóak.
 • Alapvetően fontos elvnek tartjuk, hogy a nagyobbak számára ne kényszer legyen a segítségadás, ne végezzenek el olyan feladatot, amit a kicsi is meg tud tenni.

DSCN2265

 

Nevelési célkitűzésünk:

A nevelési célunk:

 • A harmonikus és sokoldalú, az iskolai közösségbe történő beilleszkedéshez szükséges gyermeki személyiségvonások fejlesztése.
 • Prevenció, korrekció, kompenzáló tevékenység, hogy a részképesség zavarokkal küzdő gyermekeknek külön segítsége legyen.
 • A lassabban fejlődő, lemaradó, halmozottan hátrányos helyzetű, beilleszkedési, magatartási, és tanulási zavarral küzdő, sajátos nevelési igényű gyermek fejlesztése, integrált nevelése.
 • A tehetséges gyermekek számára a fejlődés biztosítása.
 • Gyermekeink nemzeti öntudatának örökségeinken, hagyományainkon alapuló ápolása, az etnikai kisebbséghez tartozó és migráns gyermekek óvodai nevelésében a kultúrájukkal kapcsolatos feladatok figyelembe vétele, önazonosságuk megőrzése, társadalmi integráció lehetőségének biztosítása.
 • Boldog, szabad, élményekben és tevékenységekben gazdag óvodás élet biztosítása, amely az óvodát “óvodának” őrzi meg.

Nevelőmunkánk folyamatában megvalósítjuk a gyermekek optimális testi, érzelmi, erkölcsi, értelmi fejlődését. Tevékenységközpontú életünkben a gyermek képességeinek fejlesztését tűztük ki célunk, hogy az iskolai életmódra való felkészítésük a lehető legjobb színtű legyen, kudarcok ne érjék őket az iskolába lépés kezdetén.

Óvodánk gyermekcentrikus, családias légkörében a sokféle tevékenység, a mindennapi sikerélmény örömtelivé varázsolja az óvodai életet, a nap azon óráit, mikor a gyermekek kénytelenek nélkülözni a szüleiket.

DSCN2264

A nevelési alapelveink:

A gyermek érdekeinek mindenek feletti érvényesítése;

 • a gyermekek szükségleteinek kielégítése, jogainak érvényesítése;
 • a gyermek személyiségének tisztelete, szeretete, elfogadása, megbecsülése;
 • az egyéni bánásmód érvényesítése a képességek kibontakoztatásához, fejlesztéséhez;
 • megfelelő személyi és tárgyi környezet;
 • biztonságot nyújtó, derűs légkör, szeretetteljes bánásmód;
 • sokszínű tevékenység, elsősorban a játék biztosítása;
 • életkori sajátosságok figyelembe vétele;
 • stabil, életkorhoz és az egyéni sajátosságokhoz igazodó óvodai szokás – szabályrendszer;
 • gyermekközösség kialakítása, fejlesztése;
 • gyermekcentrikus egységes szemléletmód az óvoda dolgozói részéről;
 • hátrányos helyzetű gyerekek problémájának enyhítése,
 • kultúrált viselkedés minta;
 • nyitottság a gyermek megismerő, tapasztalatszerző tevékenysége érdekében;
 • a szülőkkel való együttműködés szolgálata;
 • fogadunk sajátos nevelési igényű gyermekeket, akiknek sérülése nem vezethető vissza organikus

Továbbá:

Tilos a hátrányos megkülönböztetés a gyermek bármely helyzete miatt!

 

ALAPÍTVÁNYUNKRÓL

Alapítványunk neve: Varázskastély Alapítvány

Számlaszáma: 11722003-20152295

Adószám: 18253344-1-43

Az alapítvány célja: A gyermekek önállóságát, kiegyensúlyozott fizikai és mentális fejlődését biztosító óvodai nevelés kialakítása és alkalmazása és ezen nevelési módszer minél szélesebb körben való megismertetése és kiterjesztése országos szinten.
A Budapest XXII. kerület Erzsébet királyné útja 9. sz. alatti óvoda ellátottsági szintjének növelése, magasabb színvonalú felszerelésekkel való ellátása, az óvoda gyermekei részére programok szervezése, minél magasabb szintű óvodai nevelés feltételeinek megteremtése.

Köszönjük, hogy adója 1%-ával támogatja az óvoda alapítványát!

 

Általános tájékoztató

A tagóvoda nyitva tartási rendje: szeptember 1-augusztus 31-ig

6.30-17.30ig.

 

 

Befizetési nap Befizetésre vonatkozó időszak
Január 9. Február hó
Január 23. – pót Február hó
Február 13. Március hó
Február 20. – pót Március hó
Március 6. Április hó
Március 20. – pót Április hó
Április 10. Május hó
Április 24. – pót Május hó
Május 8. Június hó
Május 22. – pót Június hó
Június 12. Július hó
Június 19. – pót Július hó
Július 10. Augusztus hó
Nincs pótbefizetés! Nincs pótbefizetés!
Augusztus 21. Szeptember hó
Augusztus 28. – pót Szeptember hó
Szeptember 11. Október hó
Szeptember 18. – pót Október hó
Október 9. November hó
Október 16. – pót November hó
November 13. December hó
November 20. – pót December hó
December 11. 2019. január hó
December 18. – pót 2019. január hó

Az étkezések lemondására van lehetőség 9 óráig. Így másnaptól tudjuk lemondani az étkezést.

A teljes étkezési díj összege: 525 Ft/nap