Telefon: 207-1025

Privacy Policy

WEBOLDAL ADATKEZLÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

A XXII. kerületi Egyesített Óvoda (továbbiakban: Óvoda, vagy Adatkezelő) a www.ovoda22.hu weboldalon kezelt személyes adatok körét, az adatkezelés célját, jogalapját és az adatkezelés időtartamát illetően az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 általános adatvédelmi rendeletében (a továbbiakban: GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (a továbbiakban: Infotv.) meghatározottak figyelembevételével alakította ki.

A honlap üzemeltetésével kapcsolatos adatkezelési alapelvek, valamint a portál üzemeltetése a fentieken túl összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos egyéb hatályos jogszabályokkal.

Az Adatkezelő a www.ovoda22.hu portálon kezelt személyes adatokkal kapcsolatos adatkezelési tevékenységre vonatkozóan az alábbi tájékoztatóban részletezettek szerint jár el.

 1. AZ ADATKEZELŐ ADATAI

Név:                                      XXII. kerületi Egyesített Óvoda

Cím:                                      1224 Budapest, VII. utca 15.

Elérhetőség:                           06-1-207-1025; titkarsag@ovoda22.hu

Adatvédelmi tisztviselő:         Kozma Lívia (kozma.livia@korend.hu)

Portál szolgáltató:                  DotRoll Kft.

Az adatkezelő vállalja, hogy a weboldalának üzemeltetésével és szolgáltatásával kapcsolatos adatkezelése megfelel a mindenkor hatályos uniós és magyar szabályozásnak.

Az adatkezelő fenntartja magának a mindenkori jogot a tájékoztató megváltoztatására, de kötelezettséget vállal annak nyilvánosságra hozatalára és közzétételre.

 1. ADATKEZELÉSSEL ÉRINTETT ADATOK KÖRE

A weboldal nyilvános felületén, az oldal tartalmának megtekintése során közvetlen felhasználó azonosítás nem történik.

 • Weboldal cookie (süti) kezelése

A weboldal szolgáltató a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. cookie-t helyez el. Felhasználó az adatkezelési tájékoztató elolvasása és értelmezése után saját belátása szerint a „Elfogadom” gombra kattintva elfogadja a jelen tájékoztatóban foglaltakat. Jelen tájékoztató elfogadásával, valamint a weboldal látogatásával és használatával elfogadja a sütik használatát.

III.1. Általános tájékoztató a sütikről

A süti (angolul cookie) egy olyan adat, amit a meglátogatott weboldal küld a látogató böngészőjének (változónév-érték formában), hogy az eltárolja és később ugyanaz a weboldal be is tudja tölteni a tartalmát. A sütinek lehet érvényessége, érvényes lehet a böngésző bezárásáig, de korlátlan ideig is. A későbbiekben minden HTTP(S) kérésnél ezeket az adatokat is elküldi a böngésző a szervernek. Ezáltal a felhasználó gépén lévő adatokat módosítja.

A sütik használatának elfogadása, engedélyezése nem kötelező. A Felhasználó visszaállíthatja böngészője beállításait, hogy az utasítsa el az összes cookie-t, vagy, hogy jelezze, ha a rendszer éppen egy cookie-t küld. A legtöbb böngésző ugyan alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de ezek általában megváltoztathatóak annak érdekében, hogy megakadályozható legyen az automatikus elfogadás és minden alkalommal felajánlja a választás lehetőségét. Mindezek mellett azonban felhívjuk a figyelmet arra, hogy előfordulhat, hogy bizonyos webhelyfunkciók vagy -szolgáltatások nem fognak megfelelően működni cookie-k nélkül.

III.2. A weboldal által használt sütikről

Weboldalunk technikailag elengedhetetlenül szükséges munkamenet (session) sütiket használ: ezek nélkül az oldal egyszerűen nem működne funkcionálisan, ezek kizárólag az aktuális látogatásra vonatkoznak. Az adatkezelés célja a honlap működésének biztosítása. A munkamenet sütik személyes adatot nem gyűjtenek a weboldal látogatóiról.

Látogatottsági statisztikához a weboldal Google Analytics alkalmazást veszi igénybe. Ezen teljesítményt biztosító sütin keresztül a weboldal anonim látogatottsági információkat gyűjt például a felhasználó weboldalon belüli viselkedésről, eltöltött idejéről, kattintásairól. Az adatkezelés jogalapja az érintett felhasználó hozzájárulása. Az adatkezelés célja a honlap elemzése. A Google Analytics sütikről bővebb tájékoztatás az alábbi oldalon elérhető: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

A süti beállítások módosításáról részletesen a böngésző súgójában vagy az alábbi linken olvashat:

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-informacio-amelyet-weboldalak-tarolnak-szami?redirectlocale=hu&redirectslug=S%C3%BCtik+kezel%C3%A9se

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95582?hl=hu&ref_topic=3421433

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/hu-hu/hub/4230784/internet-explorer-help#ie=ie-9

III.3. Egyéb adatkezelések

Jelen tájékoztatóban meg nem jelölt adatkezelésekről az adatkezelő az adatkezelési művelet megkezdése előtt ad részletes tájékoztatást, illetve szerzi be a szükséges hozzájárulást.

III.4. Adatfeldolgozók

Adatkezelő a webszolgáltatás során adatfeldolgozót vesz igénybe.

Adatfeldolgozó:       Dotroll Kft.

 1. ADATTÁROLÁS MÓDJA, BIZTONSÁG

IV.1.  Adattárolás

Az adatkezelő a szoftvereit és az informatikai eszközeit úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 • az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
 • hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
 • változatlansága igazolható (adatintegritás);
 • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

Az adatkezelő olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

Az adatkezelő honlapjait kiszolgáló szerver elérhetősége:

Kezelő:                             Dotroll Kft.

Szerver elérhetősége:         www.ovoda22.hu

IV.2.  Adatbiztonság

Az adatkezelő az adat- és információbiztonság területét külön szabályzatban szabályozza.

A www.ovoda22.hu más honlapokra mutató linkeket is tartalmaz. Az ilyen honlapok adatkezelési gyakorlatáért vagy tartalmáért, az azokon történő felhasználó azonosításért vagy -követésért adatkezelő nem vállal felelősséget.

 1. JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

Az érintettek az adatkezelés teljes időtartama alatt élhetnek a GDPR-ban biztosított jogaikkal. Az érintett kérelmezheti az adatkezelőnél a tárolt személyes adatai tekintetében

 • Tájékoztatás és a személyes adatokhoz való hozzáférés joga: érintett jogosult a jelen tájékoztatón felül bővebb tájékoztatást kérni az adatkezelőtől a személyes adatai kezeléséről (GDPR 15. cikk)
 • Helyesbítéshez való jog: Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó pontatlan adatokat az adatkezelő – az érintett jelzésére – késedelem nélkül helyesbítse (GDPR 16.cikk)
 • Törléshez való jog: Az érintett hozzájárulása alapján kezelt személyes adatok vonatkozásában kérheti a személyes adatai törlését (GDPR 17. cikk)
 • Adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikk): érintett jogosult arra, hogy kérje az adatkezelőtől a személyes adatai kezelésének a korlátozását
 • Adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk): az érintett jogosult a rá vonatkozó adatokat tagolt, széles körben használt géppel olvasható formátumban az adatkezelőtől megkapni.

Az érintett jogérvényesítési lehetőségei: Az érintett jogérvényesítési lehetőségeit az Infotv, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) tartalmazza. Ennek keretében az érintett a törvényben foglalt, adatkezeléssel kapcsolatos jogainak sérelme esetén az Infotv 22. §-ában meghatározottak szerint bírósághoz, vagy az Infotv 52. § (1) bekezdése értelmében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11., levelezési cím: 1363 Budapest, Pf, 9.), Telefon: +36 (1) 391-1400, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulhat.