Home » Magunkról

Magunkról

Tagóvoda pedagógiai programja (módszertani ajánlás)
Napocska óvoda  XXII.Ker. Egyesített Óvoda

                                            Napocska Napközi Tagóvoda

Bemutatkozás : Óvodánk csendes, távol a forgalmas utak zajától, öreg fák között megbújva várja meleg családias légkörével az ide érkező gyermekeket. Madárbarát óvoda címet 2006-ban elnyertük a MME-től. A csoportszobáink alapterületét galériák építésével növeltük meg. A tárgyi feltételeinket gazdagítottuk a sikeres pályázatokkal és a „Gyermekmosoly” alapítványunkba évente befolyó adók 1% – val, így sokféle fejlesztőeszköz, játék, áll a gyerekek rendelkezésére,. Az udvara, árnyat adó fák alatt EU-s szabványnak megfelelő játékokkal van betelepítve, amelyek a gyermekek mozgását fejlesztik. Átjárható, lehetőséget ad a különböző életkorú gyermekcsoportok és testvérek együttlétére, valamint a testnevelési foglalkozások szervezésére. Óvodánk öt gyermekcsoporttal működik.

Nevelési célunk : Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja alapján a gyermek képességeihez, fejlődési üteméhez alkalmazkodó komplex személyiségfejlesztés. Helyi óvodai programunk a tevékenységközpontú nevelési programra épül, amely szerint játékos tevékenységekbe ágyazva tervezzük és szervezzük nevelési feladatainkat, óvodásaink testi-lelki szükségleteinek megfelelően.

Feladatunk,: A gyermekek érdeklődésére, kíváncsiságára alapozva olyan változatos tevékenységeket biztosítsunk, melyeken keresztül tapasztalatokat szerezhetnek az őket körülvevő természeti, tárgyi, emberi környezetről.Óvodapedagógusaink magas fokú szakmai ismerete változatos, széles körű ismeretanyaghoz juttatják gyermekeinket. Az ismeretek nyújtása játékba ágyazva, az életkori sajátosságok figyelembevételével valósul meg. Nagy gondot fordítunk a gyermekek részképesség fejlesztésére a sikeres, zökkenőmentes iskolakezdés érdekében. A munkaközösségünk gyermek szeretete, gyermek iránt érzett felelőssége, az elapadhatatlan játékkedvünk elősegítik a gyermekek kíváncsiságának kielégítését. Az ésszerű szabályok betartása mellett megteremtik a gyermekek szabad kommunikációját a nyitott személyiségük kialakulásához. Óvodánk több évtizede kialakult hagyományokkal rendelkező intézmény. Ünnepeink, megemlékezéseink sok-sok vidám percet, élményt nyújtanak a gyermekeknek, ami maradandó emlékként beépül az érzelmi világukba. Az óvoda mindennapi életét is sok közös élménnyel, kirándulással gazdagítjuk.Az óvodánkról kialakított pozitív kép fenntartására törekszünk. A szülők számára betekintési lehetőséget biztosítunk az óvoda mindennapi életébe, ezzel is segítve a gyermekek érzelmi biztonságát, kiegyensúlyozott családias légkör megteremtését.

Általános tudnivalók:

Alapítvány neve: Gyermekmosoly Alapítvány
Címe: . 1225 Budapest, Napközi utca 2
Ország: Magyarország
Adószáma  

Adószáma: 19677615-1-43

 

Létrehozva  

1991. 10 .22.

Napocska Napközi tagóvodába járó gyermekek javára

 

Létrehozás célja  

  •    nevelés-oktatás anyagi-technikai feltételeinek javítása
  •    sporteszközök vásárlása
  •    szemléltető eszközök beszerzése
  •    egészséges életmódra nevelés
  •    környezet- és természetvédelmi nevelés
  •    szabadidős tevékenység támogatása
 

Köszönjük a szülők támogatását, a 2015 évben a befolyt 1% -ból a gyermekeknek fejlesztő játékok, óvodai asztalok vásárlására használtuk fel. A 2016 évben az óvoda bútorzatának cseréjére szeretnénk felhasználni a befolyó összeget.

Óvoda nyitvatartása:

A hét minden napján: 6:00- 18:00-ig tart nyitva.

 

Ebédbefizetés

Befizetési nap Befizetésre vonatkozó időszak
január 9. február
január 23. – pót február
február 13 március
február 20- pót március
március 6. április
március 20 – pót április
április 10. május
április 24. – pót május
május 8. június
május 23. –pót június
június 12. július
június 19. –pót július
július 10. augusztus
július 17. – pót augusztus
augusztus 22. szeptember
augusztus 28. – pót szeptember
szeptember 11. október
szeptember 18. – pót október
október 9. november
október 16. – pót november
november 13. december
november 20.- pót december
december 11. 2019. január
december 18. – pót 2019. január