Telefon: 207-1025

Magunkról

TÁJÉKOZTATÓ A XXII. KERÜLETI EGYESÍTETT ÓVODÁRÓL

 

„Azokért élünk,
akiket szeretünk, azokért,
akik igaznak tartanak:
A jövőnek élünk, a szépért,
s a jóért, amit tehetünk.

Széchenyi István

 

A XXII. kerületi Egyesített Óvoda tagintézményei a XXII. kerület földrajzi területein, Budafokon, Budatétényben, Baross Gábor telepen és Nagytétényben működnek. Az óvodaépületek egy része régi családi házakból, kúriából, illetve téli lakból lettek kialakítva, más részük lakótelepek közvetlen környezetében épültek fel.

A XXII. kerületi Egyesített Óvoda minden tagóvodája az „Óvodai nevelés országos alapprogramjára” épített pedagógiai program szerint dolgozik, kiemelve azokat a sajátos célokat és feladatokat, melyekre az adott intézményben nagyobb figyelmet fordítanak.

Jól felszerelt, barátságos környezetben, korszerű játék eszközökkel, felszerelt udvarokkal, szakmailag felkészült óvodapedagógusokkal, szerető gondoskodással várják a kis óvodásokat. Óvodapedagógusaink, pszichológusunk, dajkáink képzettek, magas színvonalú szakmai munkájukkal, figyelmükkel, szeretetükkel segítik a gyermekek beilleszkedését, érzelmi biztonságuk megteremtését, harmonikus személyiség-fejlődését. Gyógypedagógusaink egyéni, komplex fejlesztésekkel segítik a gyermekek fejlődését.

Szakmai elhivatottságuk alapján mindent megtesznek, hogy megértő gondoskodásunk során minden gyermek megkapja azt a személyes törődést, amelyre egyéni képességei alapján szüksége van, mely által a fejlődése biztosítva lesz, és sikeresen kezdi az iskolát. Óvodáinknak igen fontos, hogy a gyermekek nevelése érdekében együttműködjenek a családokkal, akikkel sok színes, közös programot szerveznek.

Milyen gyermekeket szeretnénk nevelni?

Képesek legyenek a kapott szeretet továbbadására, a különbözőség elfogadására, együttműködésre, döntésre, erőfeszítésre, összpontosításra, önkifejezésre, véleményük kinyilvánítására.

Legyenek jókedvűek, kedvesek, és legyen igényük az egészséges életvitelre. Tudjanak rácsodálkozni a természetben és az emberi környezetben megmutatkozó, fellelhető szépre és jóra, tiszteljék, becsüljék és védjék azt. Szeressék a mozgást, a zenét, a könyveket, a meséket, a verseket, az alkotásokat.