Home » Csicsergő

Csicsergő

Clogo_szines_1200-Vöröskereszt u.- Csicsergő Tagóvodasicsergő tagóvoda
1222 Budapest, Vöröskereszt u. 13.
Telefon: 06-1-424-5469

M/3-as épület: 06-1- 226-87-93

Lovász Tamásné
tagóvoda vezető

 

Óvodánk a XXII. Kerület Egyesített Óvoda tagintézményeként működik. Barátságos, hívogató környezetben két épületben, két-két, vegyes életkorú csoportban várjuk a gyermekeket. Tágas, ligetes udvarunk elegendő teret nyújt minden gyermek számára.

Nevelő munkánkban fontosnak tartjuk gyermekeink sokoldalú, harmonikus fejlődését, mely során figyelembe vesszük a gyermekek életkori és egyéni sajátosságait.

Az óvoda külső és belső tereit úgy alakítjuk ki, hogy esztétikus, gyermekközpontú, családias légkört árasszon. Természetsarkok, mobil bútorok, a gyermekek életkori és egyéni sajátosságainak megfelelő játékeszközök, általunk készített fejlesztő játékok, mozgásfejlesztő eszközök segítik a gyermekek nevelését, fejlesztését.

Udvaron változatos tevékenységekre van lehetőség. KRESZ pálya, sportpálya, mászókák, hinták, homokozók, csúszdák állnak a gyermekek rendelkezésére. Az udvari eszközkészletünket folyamatosan bővítjük, futókerékpárokkal, holdjárókkal, labdákkal, karikákkal, különböző mozgásfejlesztő játékokkal.

Óvodánk életének középpontjában a játék, a mozgás, a családias légkör áll. Folyamatos napirenddel segítjük a gyermekek egyéni fejlődését. Kiemelt feladatunknak tekintjük a gyermekek fejlesztését, változatos tevékenységek által. Játékos tapasztalatszerzéssel, a felfedezés örömével, a kíváncsiságuk felkeltésével tesszük örömtelivé a mindennapjaikat. Fontosnak tartjuk a gyermekek egészséges fejlődését, a helyes táplálkozást, mozgásigényük kielégítését. Ennek érdekében sokat tartózkodunk a szabad levegőn.

A családdal való kapcsolattartást elvként kezeljük és meghatározónak tekintjük, hogy a gyermek neveléséért a család és az óvoda egyaránt fontos szerepet tölt be. A családokkal való kapcsolattartásunkat a nyitottság, közvetlenség, őszinteség jellemzi. A szülők előzetesen ismerjék meg az óvodai életet, az óvoda nevelési programját, hogy tudják segíteni a gyermekük beilleszkedését. A nyílt napok, munkadélutánok, közös sportvetélkedők, és egyéb programok szervezésével – a szülőket is bevonva – színesítjük az óvodai életet.

Szeretnénk megfelelni a mai kor, a helyi sajátosságok, a közvetlen környezet, és a partnereink igényeinek.

Szeretettel várjuk azoknak a szülőknek a jelentkezését, akik szeretnék, hogy gyermekeik a játék világában kedves, türelmes, szerető, megértő óvó nénik közelében töltsék napjaikat.

Csicsergő tagóvoda dolgozói