Home » Magunkról

Magunkról

20160125_114636KORONAVÍRUSSAL KAPCSOLATOS

Szülői kérelem hosszabb idő igazolás

 

Óvodánk a Budapest, XXII. kerületi Egyesített Óvoda Csemetekert Tagóvodája, a kerület egyik legrégebbi intézménye. Az épület hosszú évek során, folyamatosan bővült,  jelenleg 2 kicsi, 2 középső  és 3 nagycsoportban 160 gyereket tudunk fogadni. Az új épületrész megépülésével az óvoda tornateremmel,  logopédiai-,  és fejlesztő szobával  gazdagodott. A régi épületrészt  is korszerűsítették, felújították,  akadálymentessé tették.

Az óvoda udvara is folyamatosan megújult, átalakult.  A gumilappal borított terület ideális helyszínt biztosít a különböző mozgásos tevékenységeknek, illetve alkalmas óvodai rendezvények szervezésére. A tágas, füves, fákkal árnyékolt udvaron Európai Uniós szabványnak megfelelő játékeszközök állnak a gyerekek  rendelkezésére.

Az óvó nénik többsége fejlesztő pedagógusi végzettséggel is rendelkezik, így  szakszerűen tudnak a gyermekek egyéni sajátosságaihoz igazodni. Munkájukat heti három alkalommal logopédus és pszichológus is segíti.  A sajátos nevelési igényű gyerekek fejlesztését két gyógypedagógus látja el. A gyermekvédelmi felelőshöz szociális- és gyermekvédelmi problémákkal fordulhatnak a szülők és az óvónők.

Óvodánk pedagógiai programja Porkolábné dr. Balogh Katalin „Komplex Prevenciós Óvodai Program”-jának adaptációja, melynek lényege, hogy a gyermekek készségeit és képességeit alapul véve játékosan, főleg mozgásban fejlesztjük őket. Sok szabad mozgást biztosítunk, a sportolásra alkalmas udvart és a tornatermet maximálisan kihasználjuk. Jó eredménnyel veszünk részt óvodás sportversenyeken. A változatos óvodai tevékenységek mellett a nagyobb gyermekek heti rendszerességgel a kerület tanuszodájába vízhez szoktatásra járnak, ahol elsajátítják az úszás alapjait.

Nagy hangsúlyt fektetünk a prevencióra, már óvodába lépéstől elkezdődik az a fejlesztő folyamat, amely egészen az iskolába lépésig tart. Az ismeretnyújtás játékos keretek között történik, figyelembe véve az életkori sajátosságokat és az egyéni képességeket. A gyerekek  tudását oly módon kívánjuk gyarapítani, hogy alkalmasak legyenek új feladatok, kihívások megoldására és kudarc nélkül kezdhessék az iskolát.  Boldog gyermekkoruk megőrzésével kiegyensúlyozott, nyitott, érdeklődő, sokoldalú személyiséggé váljanak.

Odafigyelünk a gyermekek egészséges táplálkozására, folyamatos kapcsolatban vagyunk a gyermekétkeztetést ellátó konyhával.

Hagyományaink, rendezvényeink, ünnepeink teszik emlékezetessé, élményszerűvé a mindennapokat, és segítenek elmélyíteni a család-óvoda kapcsolatot. (Mikulás, Karácsony, Farsang, Húsvét, Gyereknap, Szüreti táncház, Nagyszülős nap, Anyák napja, Évzáró, Ballagás) Évről-évre megemlékezünk a „Jeles napokról”: Bensőséges hangulatban megünnepeljük a gyerekek születésnapját.

Az óvodapedagógusok évente egy alkalommal bábelőadással lepik meg a gyerekeket. Havonta előadókat hívunk, akik különböző zenés, mesés előadásokkal szórakoztatják a gyerekeket, így helyben jutnak színházi élményhez.

A sokoldalú tapasztalatszerzés érdekében az óvoda környékén sétákat teszünk, kirándulásokat szervezünk.

Fontosnak tatjuk a szülőkkel való jó kapcsolat ápolását a hatékony együttműködés reményében, a gyerekek érdekében. Ezért az óvodába lépést megelőzően családlátogatást szervezünk, anyás beszoktatásra adunk lehetőséget, segítve az elválás folyamatát.

 Általános tájékoztató

Nyitvatartási idő: 6 órától- 18 óráig

Az étkezés térítési díja: 525 Ft/nap

2020. évre vonatkozó befizetési napok
Befizetési nap Befizetett hónap munkanapok száma
január 7. február hó 20
január 21. – pót
február 11. március hó 22
február 18. – pót
március 10. április hó 20
március 17. – pót
április 7. május hó 20
április 21. – pót
május 12. június hó 21
május 19 – pót
június 9. július hó 23 Egy lesz csak!
június 23.
július 7. augusztus hó 20 Egy lesz csak!
július 21. – pót
augusztus 25. – pót szeptember hó 22
szeptember 8. október hó 21
szeptember 22. – pót
október 13. november hó 21
október 20. – pót
november 10. december hó 22
november 17- pót
december 8. január hó 21
december 15. – pót

 

Munkaszüneti és munkanapoknapok 2020-ban

 • január 1. szerda: Újév, pihenőnap
 • március 15.,vasárnap: Nemzeti ünnep, vasárnap 🙁
 • április 10. péntek: Nagypéntek, pihenőnap
 • április 13. hétfő: Húsvét, pihenőnap (4 napos hosszú hétvége)
 • május 1. péntek: Munka Ünnepe, pihenőnap, ünnepnap (3 napos hosszúhétvége)
 • június 1. hétfő: Pünkösd hétfő, pihenőnap (3 napos hosszú hétvége)
 • augusztus 20. csütörtök: Államalapítás ünnepe, (4 napos hosszúhétvége)
 • augusztus 21. péntek: pihenőnap (amit 29-én dolgozunk le)
 • augusztus 29. szombat: ledolgozós hétvégi munkanap
 • október 23. péntek: 56-os Forradalom Ünnepe (3 napos hétvége)
 • november 1. vasárnap: Mindenszentek
 • december 12. szombat: munkanap
 • december 24. csütörtök: pihenőnap (12-én ledolgoztuk)
 • december 25-26: Szenteste, illetve Karácsony első és második napja (dec.27. vasárnappal együtt 4 napos lesz a karácsony).
 1. ÓVODA NAPTÁR, ESEMÉNYTERV

Program terv a 2020/2021-es nevelési év,

Változtatás jogát fenntartjuk!

 

Köszönjük mindenkinek, aki az adója 1% -ával támogatja az óvodánkat!

Alapítvány neve: Barossi palánták

adószáma: 18241226-1-43 

A befolyt összegből fejlesztjük a csoportok játékait, szépítjük a csoportszobákat és az udvarunkat.